Havaintoja ja ajatuksia Kuusan luonnosta

Kokoan tälle sivustolle vuodesta 2008 alkaen tekemiäni havaintoja sekä tietoja, valokuvia ja pohdintoja Kuusan alueen luonnosta Laukaassa.

Tämän sivuston perustamisen syyskuussa 2019 teki ajankohtaiseksi Kuusan vanhan metsän (Asemalammen koillispuolella, erämiesten majan itäpuolella) tilanne: uhkaava avohakkuu. Me kuusalaiset haluaisimme metsän varjeltuvan (asiasta on ylimääräisen kyläkokouksen kannanotto syksyltä 2018). Toivomme hartaasti, että sen omistava Laukaan ev.-lut. seurakunta pyytää Keski-Suomen ELY-keskukselta päivitetyn suojelutarjouksen. Seurakunta hylkäsi ensimmäisen tarjouksen syksyllä 2018.

Vanhan metsän oman alasivuston lisäksi sivuilla on myös muuta materiaalia. Viimeisin lisäys on talviruokintasivu. Kulloisenkin kevään edistymistä seuraan omalla sivulla, jolla teen  vertailua aiempiin, vuodesta 2011 asti tekemiini havaintoihin.  Vanhan metsän suojelun puitteissa alueen lajistoa kartoitettiin vapaaehtoisvoimin kesällä 2019, ja merkittävin löytö oli liito-orava. Vuonna 2021 perustettiin Keskisen Suomen liito-oravayhdistys ry, joka esittäytyy lyhyesti omalla sivullaan. Esittelen omalla sivullaan myös vesimyyrästä riistakameralla talteen saamaani kuvamatskua. Tarjolla on myös valokuvasivu, jonka ensimmäinen virtuaalinäyttelyn muodostavat Laukaan pääkirjastossa aiemmin esillä olleet kuvat.

Käytän sivuilla itse Kuusassa kuvaamaani materiaalia. Kuvia voi käyttää, kun mainitsee niiden lähteen ja linkkaa tälle saitille.

Sami Yli-Karjanmaa

Yhteydenotot etu.suku@kuusanluonto.fi