Havaintoja ja ajatuksia Kuusan luonnosta

Töyhtötiaisia vieraili lintulaudallamme ensi kerran 12 vuoteen marraskuussa 2020!

Kokoan tälle sivustolle vähitellen vuodesta 2008 alkaen tekemiäni havaintoja sekä tietoja, valokuvia ja pohdintoja Kuusan alueen luonnosta Laukaassa.

Tämän sivuston perustamisen syyskuussa 2019 teki ajankohtaiseksi Kuusan vanhan metsän (Asemalammen koillispuolella, erämiesten majan itäpuolella) tilanne: uhkaava avohakkuu. Me kuusalaiset haluaisimme metsän varjeltuvan (asiasta on ylimääräisen kyläkokouksen kannanotto syksyltä 2018). Toivomme hartaasti, että sen omistava Laukaan ev.-lut. seurakunta pyytää Keski-Suomen ELY-keskukselta päivitetyn suojelutarjouksen. Seurakunta hylkäsi ensimmäisen tarjouksen syksyllä 2018, mistä tehtyyn valitukseen odotetaan Vaasan hallinto-oikeuden kantaa.

Vanhan metsän oman alasivuston lisäksi sivuilla on myös muuta materiaalia. Vuoden 2020 kevään edistymistä seurasin omalla sivulla, jolla vertailin sitä vuodesta 2011 asti tekemiini havaintoihin.  Vanhan metsän suojelun puitteissa alueen lajistoa kartoitettiin vapaaehtoisvoimin kesällä 2019, ja merkittävin löytö oli liito-orava. Esittelen omalla sivullaan myös vesimyyrästä riistakameralla talteen saamaani kuvamatskua. Viimeisin lisäys on valokuvasivu, jonka ensimmäinen virtuaalinäyttelyn mudostavat Laukaan pääkirjastossa aiemmin esillä olleet kuvat.

Käytän sivuilla itse Kuusassa kuvaamaani materiaalia. Kuvia voi käyttää, kun mainitsee niiden lähteen ja linkkaa tälle saitille.